Värdering

Leksaksvärdering på Leksaksmuseet i Stockholm, Tegelviksgatan 22, buss 2.


Värdering fredagar kl. 13 - 15.30 under februari - mars och september - oktober


Efter personlig överenskommelse eller maila bilder till: mike@matuska.se

Besök någon av de värderingsställen som finns med i kalendariet.
Om det inte skulle passa så har du följande alternativ.

Du ringer 0706 556575 och talar med Mike von Matuska
Du mailar frågor och bilder till mike@matuska.se
Du skickar brev till Matuska AB, Box 55510, 10204 Stockholm

Värderingen är kostnadsfri.

Vår auktionsprovision är 20% på slutpriset.
Inga klubbslag.
Inga återropsavgifter

Utbetalning till uppgivet konto 4 veckor efter auktion.


Matuska AB sätter värde på dina gamla leksaker sedan 1978!

Matuska Antik / Pemab AB har sedan i slutet av 1970talet hållit två Leksaksauktioner per år. Parallellt med denna verksamhet har vi även varit värderingsansvariga vid ärenden hos såväl Försäkringsbolag, Kronofogdemyndigheten och privatpersoner.

Leksaker som tidigare kanske var ett förbisett inslag i hemmen har under de senaste 10-15 åren blivit mer och mer efterfrågade bland specialsamlare nationellt och inte minst internationellt. Priser på 25000 kr och högre är inte ovanliga i sammanhanget.

Genom vår branscherfarenhet och stora kundkrets kan vi bli en viktig medspelare i frågor som rör värdering, bouppteckning och inte minst försäljning av gamla leksaker som är ett efterfrågat specialområde.

Förutom kompetens i värderingsfrågor kan vi även vara behjälpliga med försäljning av Leksaker.  Genom våra specialauktioner Leksaker, se hemsida www.matuska.se har vi presumtiva kunder i hela världen.

Vi köper även enstaka objekt eller hela samlingar, ring Mike von Matuska 070 6556575 om konsultation.

Mike von Matuska har varit Museichef / styrelsemedlem på Leksaksmuseet i Stockholm 1991 – 2004 och är numera endast styrelsemedlem på museet.

Vi ser fram emot ett positivt samarbete.

Med vänliga hälsningar

Matuska Antik AB
Leksakskonsult Mike von Matuska
Box 55510, 10204 Stockholm